40DH "Turnia"

 

 

 

 

 

 

Home
Skład Drużyny
Zbiórki
Dokumenty
Patron
Galeria
Punktacja
Linki
Rozkazy
Kalendarz
Składnica

 

 

 

                      

                           

· Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi, w myśl Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.

 

· Wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej.

 

· Przygotowanie młodzieży harcerskiej do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Kanady, Polonii i Narodu Polskiego z którego pochodzi.

 

· Wzbudzenie wśród młodzieży szacunku do głębokich wartości polskiej historii, kultury, sztuki i zdobyczy cywilizacyjnych, oraz wskazania potrzeby znajomości języka polskiego.

 

· Pomoc młodzieży w znajdowaniu i budowie własnych, osobistych wartości i talentów oraz kształtowanie swego charakteru i sylwetki fizycznej.

 

· Stwarzanie warunków dających możliwości wyrabiania cech wodzowskich, inicjatywy i umiejętności kierowania innymi.

Swoje cele, zadania i program, harcerki i harcerze przeprowadzają przez:

 

· Zbiórki gromad i drużyn, wycieczki, biwaki, zwiady, biegi, obozy, kolonie, odprawy, kursy, konferencje i zjazdy.

 

W okresie roku szkolnego  (wrzesień – czerwiec)

· Zastępy, gromady, drużyny i szczepy mają swoje systematyczne zbiórki co tydzień.  W tym okresie przeprowadza się zasadniczy program jednostki harcerskiej z uwzględnieniem zdobywania gwiazdek zuchowych, sprawności i stopni harcerskich.

 

· W tym czasie organizuje się wszelkiego rodzaju imprezy o charakterze zwyczajowym, historycznym, tradycyjnym, religijnym, narodowym, zarobkowym i okolicznościowym.

 

Czas akcji letniej

· Odbywają się kolonie zuchowe, obozy, wędrówki, wycieczki piesze, wodne i inne.

 

· Czas na zloty, konferencje, zjazdy, gdzie ustala się plan pracy na następne lata i wybiera nowe władze ZHPpgK na różnych szczeblach.

 

Źródło:  zhpkanada.ca

 


Home • Skład Drużyny • Zbiórki • Dokumenty • Patron • Galeria • Punktacja • Linki • Rozkazy • Kalendarz • Składnica

©Druzyna Turnia, ZHP Ottawa 2005-2006

webmaster:  aadam057@uottawa.ca

Last Update: 11/26/2005